Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Alexander_Macedónsky887 SGWaAP
0.387Peržan6189 SGWaAP
0.418egyptský_faraón1311 SGWaAP
0.419perzská_ríša1108 SGWaAP
0.455rímsky_cisár5459 SGWaAP
0.470Téby1880 SGWaAP
0.476Ptolemaios3006 SGWaAP
0.476Herodotos1862 SGWaAP
0.482vojvodca8873 SGWaAP
0.492Perzia6045 SGWaAP
0.494Rímsky_ríša4052 SGWaAP
0.495perzský6789 SGWaAP
0.496byzantská_ríša2625 SGWaAP