Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Alejový1155 SGWaAP
0.191alejová1124 SGWaAP
0.393dargovský_hrdina1546 SGWaAP
0.432Dargovský_hrdina1905 SGWaAP
0.445Kukučínova7939 SGWaAP
0.451Trieda_SNP4397 SGWaAP
0.464Staničný2548 SGWaAP
0.467Mlynský5015 SGWaAP
0.471Sídlisko6588 SGWaAP
0.473sídlisko_KVP2300 SGWaAP
0.491Obranca_mier2873 SGWaAP
0.497Okružný5203 SGWaAP
0.508sídlisko_Ťahanovce2958 SGWaAP
0.509Budovateľský1712 SGWaAP
0.511Trebišovský1123 SGWaAP
0.514Sídlisko_KVP705 SGWaAP