Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Albánsko25340 SGWaAP
0.189Macedónsko27312 SGWaAP
0.222čierna_Hora14960 SGWaAP
0.261Moldavsko17226 SGWaAP
0.264Arménsko15050 SGWaAP
0.264Bulharsko90408 SGWaAP
0.270Gruzínsko36146 SGWaAP
0.275Bosna48831 SGWaAP
0.285Chorvátsko136871 SGWaAP
0.297Hercegovina26264 SGWaAP
0.302Turecko161488 SGWaAP
0.304Azerbajdžan17214 SGWaAP
0.354Rumunsko116902 SGWaAP
0.357Slovinsko80021 SGWaAP
0.358Litva46038 SGWaAP
0.368Tunisko20811 SGWaAP
0.374Čierny_Hor2877 SGWaAP
0.376Grécko216454 SGWaAP
0.380čierna_Hor2068 SGWaAP
0.386Alžírsko13945 SGWaAP
0.392Estónsko34538 SGWaAP
0.404Portugalsko79466 SGWaAP
0.414Tadžikistan5042 SGWaAP
0.415Maroko23932 SGWaAP
0.418Uzbekistan9592 SGWaAP
0.419Lotyšsko43996 SGWaAP
0.419Taliansko310649 SGWaAP
0.419Kazachstan27404 SGWaAP
0.422Španielsko207032 SGWaAP
0.422Kirgizsko6975 SGWaAP
0.423Srbsko107024 SGWaAP
0.438Bielorusko57873 SGWaAP
0.446Jordánsko14105 SGWaAP
0.446Cyprus56320 SGWaAP
0.460Nórsko86347 SGWaAP
0.472Mozambik3950 SGWaAP
0.472Andorra6032 SGWaAP
0.476Malta35537 SGWaAP
0.482bývalá_juhoslovanská1493 SGWaAP
0.482Kosovo61689 SGWaAP
0.485Bolívia11310 SGWaAP
0.486Čile18997 SGWaAP
0.488Lichtenštajnsko10324 SGWaAP
0.490Island45693 SGWaAP
0.492Írsko91483 SGWaAP
0.494Angola7602 SGWaAP
0.496Gambia1545 SGWaAP
0.498Faerský_ostrov1504 SGWaAP