Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Albánsko25340 SGWaAP
0.189Macedónsko27312 SGWaAP
0.222čierna_Hora14960 SGWaAP
0.261Moldavsko17226 SGWaAP
0.264Arménsko15050 SGWaAP
0.264Bulharsko90408 SGWaAP
0.270Gruzínsko36146 SGWaAP
0.275Bosna48831 SGWaAP
0.285Chorvátsko136871 SGWaAP
0.297Hercegovina26264 SGWaAP
0.302Turecko161488 SGWaAP
0.304Azerbajdžan17214 SGWaAP
0.354Rumunsko116902 SGWaAP
0.357Slovinsko80021 SGWaAP
0.358Litva46038 SGWaAP
0.368Tunisko20811 SGWaAP
0.374Čierny_Hor2877 SGWaAP
0.376Grécko216454 SGWaAP
0.380čierna_Hor2068 SGWaAP
0.386Alžírsko13945 SGWaAP
0.392Estónsko34538 SGWaAP
0.404Portugalsko79466 SGWaAP
0.414Tadžikistan5042 SGWaAP
0.415Maroko23932 SGWaAP
0.418Uzbekistan9592 SGWaAP