Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Alan24616 SGWaAP
0.285Brian24482 SGWaAP
0.288Gary17893 SGWaAP
0.294David160132 SGWaAP
0.298Stephen20788 SGWaAP
0.298Christopher17987 SGWaAP
0.306Andrew26942 SGWaAP
0.312Ian21505 SGWaAP
0.316Frank48488 SGWaAP
0.318Ben38378 SGWaAP
0.319Bruce12175 SGWaAP
0.320Jonathan17546 SGWaAP
0.326Kevin26809 SGWaAP
0.328Steve32808 SGWaAP
0.333Chris48278 SGWaAP
0.333Steven13812 SGWaAP
0.338Scott33683 SGWaAP
0.338Neil9345 SGWaAP
0.341Michael126408 SGWaAP
0.341Eric22868 SGWaAP
0.342Nicholas11333 SGWaAP
0.345Malcolm8234 SGWaAP
0.353Joe41580 SGWaAP