Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Alžbetina3219 SGWaAP
0.383Kováčsky1494 SGWaAP
0.435Mäsiarsky927 SGWaAP
0.483Štefánikova24133 SGWaAP
0.498Masarykova6608 SGWaAP
0.500Kukučínova7939 SGWaAP
0.519zvonárska553 SGWaAP
0.522Hviezdoslavova15925 SGWaAP
0.522Jarkova1956 SGWaAP
0.530michalská3431 SGWaAP
0.532Hlavná17650 SGWaAP
0.540Štúrova23271 SGWaAP
0.550Šafárikova3460 SGWaAP
0.554toryská864 SGWaAP
0.555Svätoplukova5785 SGWaAP
0.556Gorký7308 SGWaAP
0.556mlynská4633 SGWaAP
0.559baštová2774 SGWaAP
0.567Toryský620 SGWaAP