Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Aktualizácia2655 SGWaAP
0.468aktualizácia119330 SGWaAP
0.568Aplikácia5365 SGWaAP
0.573Návrh15566 SGWaAP
0.580Mapa5117 SGWaAP
0.585Programový2212 SGWaAP
0.589Zadanie1460 SGWaAP
0.603Overenie729 SGWaAP
0.604Dokumentácia1291 SGWaAP
0.606Rozšírený2645 SGWaAP
0.608Zmena14694 SGWaAP
0.613Konfigurácia912 SGWaAP
0.620Pripomienka955 SGWaAP
0.621Správca6677 SGWaAP
0.622Harmonogram744 SGWaAP
0.623Textový1836 SGWaAP
0.627Spustenie805 SGWaAP
0.627Zobrazenie2622 SGWaAP
0.629Systémový2050 SGWaAP
0.631Kontrola9555 SGWaAP
0.634Program49711 SGWaAP
0.634Verzia2596 SGWaAP