Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Aktualita5844 SGWaAP
0.289aktualita31668 SGWaAP
0.509Spravodajstvo2875 SGWaAP
0.546Správa10348 SGWaAP
0.571Oznam2296 SGWaAP
0.586Reportáž1106 SGWaAP
0.589Pozvánka2799 SGWaAP
0.591Blog4676 SGWaAP
0.592Rubrika851 SGWaAP
0.595Zahraničie2789 SGWaAP
0.609Udalosť7392 SGWaAP
0.628Fotogaléria3033 SGWaAP
0.633Aktuálny5718 SGWaAP
0.659Zaujímavosť2682 SGWaAP
0.659Video9476 SGWaAP
0.660Archív11606 SGWaAP
0.669Komentár3799 SGWaAP