Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Aktívny8132 SGWaAP
0.594aktívne75239 SGWaAP
0.607Dynamický1600 SGWaAP
0.610Zlepšenie2297 SGWaAP
0.621aktívna210856 SGWaAP
0.633Komplexný5952 SGWaAP
0.635Podporný1590 SGWaAP
0.639Externý1904 SGWaAP
0.643Profesionálny4961 SGWaAP
0.645Manuálny1484 SGWaAP
0.646Monitorovanie840 SGWaAP
0.648Systém5371 SGWaAP
0.654Aktivita8904 SGWaAP
0.655Charakteristika2838 SGWaAP
0.655Využitie3638 SGWaAP
0.656Intenzívny1542 SGWaAP
0.657Aktivácia853 SGWaAP
0.659Okamžitý1505 SGWaAP
0.660Ovládanie2583 SGWaAP
0.661Individuálny2219 SGWaAP
0.665Popis15547 SGWaAP
0.666Celoročný479 SGWaAP
0.668Účinný2823 SGWaAP