Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Akademický_senát2971 SGWaAP
0.122akademický_senát9291 SGWaAP
0.480dekan57746 SGWaAP
0.496rektor68527 SGWaAP
0.508dekanka3409 SGWaAP
0.509PF_KU2344 SGWaAP
0.512UCM8191 SGWaAP
0.513Predsedníctvo_SAV7964 SGWaAP
0.514fakulta199887 SGWaAP
0.533FZ4655 SGWaAP
0.536FF_KU1769 SGWaAP
0.539tajné_hlasovanie7649 SGWaAP
0.547ustanovujúce_zasadnutie3036 SGWaAP
0.549rektorát4526 SGWaAP
0.553UPJŠ18876 SGWaAP
0.556rektor_KU1216 SGWaAP