Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Afrika149659 SGWaAP
0.258Ázia109083 SGWaAP
0.288Amerika239366 SGWaAP
0.298Južný_Amerika27289 SGWaAP
0.311severná_Afrika12882 SGWaAP
0.325africký_kontinent4919 SGWaAP
0.336latinská_Amerika18101 SGWaAP
0.349juhovýchodná_Ázia12793 SGWaAP
0.357Etiópia14068 SGWaAP
0.358India148157 SGWaAP
0.371Keňa29867 SGWaAP
0.377Južný_Afrika12295 SGWaAP
0.379rovníková_Afrika893 SGWaAP
0.385Uganda11130 SGWaAP
0.391Mozambik3950 SGWaAP
0.394Tanzánia7222 SGWaAP
0.401afrika1275 SGWaAP
0.407africká30983 SGWaAP
0.408severná_Amerika30525 SGWaAP
0.409Latinský_Amerika7125 SGWaAP
0.416Namíbia3813 SGWaAP
0.422Sudán12918 SGWaAP
0.433Juhovýchodný_Ázia713 SGWaAP
0.434Botswana2762 SGWaAP