Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Africký5622 SGWaAP
0.396africká30983 SGWaAP
0.476africký32553 SGWaAP
0.547pobrežie_Slonovina1859 SGWaAP
0.551pobrežie_slonovina1679 SGWaAP
0.563Juhoafrický553 SGWaAP
0.564Zimbabwe9492 SGWaAP
0.578Burundi2863 SGWaAP
0.578stredoafrická_republika1290 SGWaAP
0.579Afrika149659 SGWaAP
0.587Pobrežie_Slonovina2103 SGWaAP
0.593Pobrežie_slonovina1805 SGWaAP
0.594Somálsko11343 SGWaAP
0.598Rovníkový_Guinea495 SGWaAP
0.598Senegal5734 SGWaAP
0.599stredoamerický1061 SGWaAP
0.599Namíbia3813 SGWaAP
0.602Ghana8280 SGWaAP
0.604Rwanda9117 SGWaAP
0.608Ázijský1665 SGWaAP
0.609juhoafrická4739 SGWaAP
0.609africký_kontinent4919 SGWaAP
0.610Etiópia14068 SGWaAP