Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Adolfa403 SGWaAP
0.483Adolf10401 SGWaAP
0.531Hermann6390 SGWaAP
0.560Gustav8164 SGWaAP
0.574Franz16644 SGWaAP
0.578Alois5512 SGWaAP
0.578Friedrich9350 SGWaAP
0.579Josef43533 SGWaAP
0.582Julius5665 SGWaAP
0.593Alfred10931 SGWaAP
0.603Wilhelm8603 SGWaAP
0.612Johann12645 SGWaAP
0.615Otto21825 SGWaAP
0.627Wagner10227 SGWaAP
0.632Walter23551 SGWaAP
0.633Ferdinand34014 SGWaAP
0.634Karl20338 SGWaAP
0.639Neumann5253 SGWaAP
0.640Theodor5688 SGWaAP
0.641Hans23746 SGWaAP
0.643Heinrich7506 SGWaAP