Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Adolf_Hitler10923 SGWaAP
0.258Hitler54756 SGWaAP
0.286Hitlerov6147 SGWaAP
0.335Hitlerova5611 SGWaAP
0.382nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.386nacista32919 SGWaAP
0.393Hitlerovo2099 SGWaAP
0.393nacistický14728 SGWaAP
0.421ríšsky_kancelár731 SGWaAP
0.429nacistická11489 SGWaAP
0.434Stalin32834 SGWaAP
0.484nacistické3644 SGWaAP
0.491fašistické5633 SGWaAP