Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Adolf_Eichmann730 SGWaAP
0.302Eichmann1443 SGWaAP
0.489nacistický_zločinec931 SGWaAP
0.521nacistický_pohlavár684 SGWaAP
0.575vojnový_zločinec5979 SGWaAP
0.599nacistický14728 SGWaAP
0.635ríšsky_protektor719 SGWaAP
0.644gestapo6635 SGWaAP
0.644nacista32919 SGWaAP
0.645osvienčimský639 SGWaAP
0.646Adolf_Hitler10923 SGWaAP
0.655Norimberský828 SGWaAP
0.657varšavské_geto683 SGWaAP
0.658Gestapo833 SGWaAP