Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Adolf10401 SGWaAP
0.343Alois5512 SGWaAP
0.388Josef43533 SGWaAP
0.391Hermann6390 SGWaAP
0.407Otto21825 SGWaAP
0.414Gustav8164 SGWaAP
0.419Gustáv13932 SGWaAP
0.420Wilhelm8603 SGWaAP
0.426Heinrich7506 SGWaAP
0.443Rudolf87494 SGWaAP
0.455Karel52195 SGWaAP
0.457Karol176736 SGWaAP
0.458Fridrich13041 SGWaAP
0.463Franz16644 SGWaAP
0.463Hans23746 SGWaAP
0.468Friedrich9350 SGWaAP
0.470Karl20338 SGWaAP
0.471Leopold14916 SGWaAP
0.471Ludwig8449 SGWaAP
0.475Julius5665 SGWaAP
0.476Alfred10931 SGWaAP
0.479Antonín11442 SGWaAP
0.483Adolfa403 SGWaAP
0.487Johann12645 SGWaAP
0.494Albert42447 SGWaAP
0.495Emil53536 SGWaAP
0.495Ferdinand34014 SGWaAP
0.503August1072 SGWaAP
0.505Ernest18762 SGWaAP
0.505Herman10003 SGWaAP
0.508Emanuel12645 SGWaAP
0.518Ľudovít74043 SGWaAP
0.519Walter23551 SGWaAP
0.519Alfréd5697 SGWaAP
0.521Ludvík3721 SGWaAP
0.522Eduard41538 SGWaAP
0.529Gejza16663 SGWaAP
0.529Kornel5377 SGWaAP
0.530Dezider6726 SGWaAP
0.532Georg17986 SGWaAP
0.533Auguste7821 SGWaAP
0.533Bohuslav7676 SGWaAP
0.537Ignác21068 SGWaAP