Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Adolf10401 SGWaAP
0.343Alois5512 SGWaAP
0.388Josef43533 SGWaAP
0.391Hermann6390 SGWaAP
0.407Otto21825 SGWaAP
0.414Gustav8164 SGWaAP
0.419Gustáv13932 SGWaAP
0.420Wilhelm8603 SGWaAP
0.426Heinrich7506 SGWaAP
0.443Rudolf87494 SGWaAP
0.455Karel52195 SGWaAP
0.457Karol176736 SGWaAP
0.458Fridrich13041 SGWaAP
0.463Franz16644 SGWaAP
0.463Hans23746 SGWaAP
0.468Friedrich9350 SGWaAP
0.470Karl20338 SGWaAP
0.471Leopold14916 SGWaAP
0.471Ludwig8449 SGWaAP
0.475Julius5665 SGWaAP
0.476Alfred10931 SGWaAP
0.479Antonín11442 SGWaAP
0.483Adolfa403 SGWaAP