Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Adam_Bžoch579 SGWaAP
0.453Igor_Hochel862 SGWaAP
0.482Etela_Farkašová1764 SGWaAP
0.484literárna_vedkyňa993 SGWaAP
0.492Valér_Mikula890 SGWaAP
0.509vydavateľstvo_Kalligram1112 SGWaAP
0.512LIC2076 SGWaAP
0.513Jana_Cvikový619 SGWaAP
0.516germanista688 SGWaAP
0.520Jana_cviková600 SGWaAP
0.526Kalligram4041 SGWaAP