Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Abstrakt1677 SGWaAP
0.353abstrakt11418 SGWaAP
0.494Anotácia2550 SGWaAP
0.504Problematika1944 SGWaAP
0.553Diplomový1280 SGWaAP
0.554Úvod2616 SGWaAP
0.609Príspevok11435 SGWaAP
0.631Zborník1046 SGWaAP
0.632Recenzent533 SGWaAP
0.633Autor19312 SGWaAP
0.634ISBN54666 SGWaAP
0.634Vybraný4386 SGWaAP
0.636obhajoba_habilitačná1206 SGWaAP
0.639zborník53213 SGWaAP
0.643Bakalársky1052 SGWaAP
0.645ISSN12365 SGWaAP
0.648Kontext880 SGWaAP