Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Abovský875 SGWaAP
0.234abovská1047 SGWaAP
0.432zemplínska5806 SGWaAP
0.442Zemplínsky6477 SGWaAP
0.446abovský493 SGWaAP
0.463Novohradský3675 SGWaAP
0.465Gemerský5756 SGWaAP
0.472šarišská7332 SGWaAP
0.473gemerská5797 SGWaAP
0.493novohradská4205 SGWaAP
0.520turnianska1293 SGWaAP
0.526Šarišský9985 SGWaAP
0.530zemplínsky5344 SGWaAP
0.545hontianska2409 SGWaAP
0.547gemerský4683 SGWaAP
0.563Zemplín26664 SGWaAP
0.565Turniansky1360 SGWaAP
0.573novohradské758 SGWaAP
0.574hontiansky1138 SGWaAP
0.582štítnická537 SGWaAP
0.582Hontiansky3288 SGWaAP