Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Abdalláh1976 SGWaAP
0.301Mahmúd1961 SGWaAP
0.319jordánsky_kráľ932 SGWaAP
0.321Muhammad10277 SGWaAP
0.384Ahmad4605 SGWaAP
0.399saudskoarabský3935 SGWaAP
0.400jordánsky2192 SGWaAP
0.405líbyjský_vodca2475 SGWaAP