Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Abcházec456 SGWaAP
0.352Oset473 SGWaAP
0.415Albánec11426 SGWaAP
0.452Armén6688 SGWaAP
0.462Abcházsko5568 SGWaAP
0.462krymský_Tatár1023 SGWaAP
0.473Kurd11927 SGWaAP
0.487južné_Osetsko4617 SGWaAP
0.505Osetsko767 SGWaAP
0.505Ukrajinec41840 SGWaAP
0.512etnický_Albánec1159 SGWaAP