Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Abú6114 SGWaAP
0.291Muhammad10277 SGWaAP
0.315Ahmad4605 SGWaAP
0.342Mahmúd1961 SGWaAP
0.380ibn5290 SGWaAP
0.385abú907 SGWaAP
0.402Hassan4232 SGWaAP
0.412Usáma982 SGWaAP
0.414Ahmed6300 SGWaAP
0.422Usáma_bin5590 SGWaAP