Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000AP_Vojvodina1400 SGWaAP
0.506vojvodinský_Slovák4804 SGWaAP
0.518Vojvodina18312 SGWaAP
0.544národnostná_menšina47681 SGWaAP
0.546báčsky_Petrovec5222 SGWaAP
0.553Báčsky_Petrovec4505 SGWaAP
0.555Zhromaždenie5118 SGWaAP
0.555stará_Pazova8041 SGWaAP
0.587Kovačica14716 SGWaAP
0.589vojvodinský2346 SGWaAP
0.610vojvodinské779 SGWaAP
0.625MOMS2476 SGWaAP