Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000žurnalistka1603 SGWaAP
0.223novinárka25499 SGWaAP
0.344reportérka6639 SGWaAP
0.364publicistka4108 SGWaAP
0.435komentátorka1056 SGWaAP
0.453politička9862 SGWaAP
0.454filozofka1959 SGWaAP
0.457literárna_kritička619 SGWaAP
0.460editorka3711 SGWaAP
0.463kritička3245 SGWaAP
0.470prekladateľka9607 SGWaAP
0.471právnička14749 SGWaAP
0.474vydavateľka1576 SGWaAP
0.476redaktorka52991 SGWaAP
0.478esejistka496 SGWaAP
0.479korešpondentka825 SGWaAP
0.482scenáristka5331 SGWaAP
0.487vedkyňa4832 SGWaAP
0.490aktivistka10618 SGWaAP
0.494spisovateľka46533 SGWaAP
0.497investigatívna_novinárka678 SGWaAP
0.504filmárka1549 SGWaAP
0.508dokumentaristka1327 SGWaAP
0.513teoretička2213 SGWaAP
0.518literátka440 SGWaAP