Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000žurnalistický2303 SGWaAP
0.351novinársky10911 SGWaAP
0.392publicistický6482 SGWaAP
0.468beletristický1398 SGWaAP
0.508žurnalistická3496 SGWaAP
0.516masmediálny1455 SGWaAP
0.529žurnalizmus972 SGWaAP
0.533literárny115752 SGWaAP
0.561esejistický1170 SGWaAP
0.575spravodajský22952 SGWaAP
0.585bulvárny7136 SGWaAP
0.600žurnalistické685 SGWaAP
0.601žurnalistika27301 SGWaAP
0.606umelecký137883 SGWaAP
0.607redaktorský578 SGWaAP
0.609spisovateľský3648 SGWaAP
0.611popularizačný1619 SGWaAP
0.613časopisecký1523 SGWaAP
0.614lingvistický2822 SGWaAP
0.615reportážny2003 SGWaAP
0.617politologický1635 SGWaAP
0.618rečnícky4001 SGWaAP
0.628investigatívny2532 SGWaAP