Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000župné_námestie1291 SGWaAP
0.090Župný_námestie1498 SGWaAP
0.463Námestie_SNP24173 SGWaAP
0.470michalská3431 SGWaAP
0.490Námestie_Sloboda2327 SGWaAP
0.505Kapitulský2609 SGWaAP
0.508Vajanský_nábrežie3544 SGWaAP
0.511Hodžovo_námestie4274 SGWaAP
0.514Uršulínsky562 SGWaAP
0.514Hviezdoslavovo_námestie13981 SGWaAP
0.530Pribinova9031 SGWaAP
0.531Námestie58800 SGWaAP
0.535Michalský5895 SGWaAP
0.536Klariský860 SGWaAP
0.536Kapucínsky1093 SGWaAP
0.545Konventný565 SGWaAP
0.547primaciálne_námestie1849 SGWaAP
0.548Palisáda2145 SGWaAP
0.550Rybný_námestie1038 SGWaAP