Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000župné3521 SGWaAP
0.461župný14449 SGWaAP
0.463stoličné741 SGWaAP
0.495župa70410 SGWaAP
0.539krajinské1342 SGWaAP
0.584župná13924 SGWaAP
0.590Župný4238 SGWaAP
0.600samosprávne1970 SGWaAP
0.604mestské88853 SGWaAP
0.607Uhorský_snem801 SGWaAP
0.613komárňanské1245 SGWaAP
0.615samosprávny_kraj62398 SGWaAP
0.618zastupiteľstvo124234 SGWaAP
0.619maďarské41866 SGWaAP
0.620hornouhorské512 SGWaAP
0.623banskobystrický_samosprávny8600 SGWaAP
0.623slobodné_kráľovské5899 SGWaAP
0.627Banskobystrický_samosprávny6038 SGWaAP
0.628uhorský_snem3548 SGWaAP
0.634krajinský_snem1302 SGWaAP
0.639novozámocké1905 SGWaAP
0.645poslanecké2918 SGWaAP
0.650parlamentné5195 SGWaAP