Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000župná13924 SGWaAP
0.506samosprávny_kraj62398 SGWaAP
0.511VÚC45968 SGWaAP
0.519krajská53094 SGWaAP
0.527župa70410 SGWaAP
0.540komunálna_voľba38665 SGWaAP
0.584župné3521 SGWaAP
0.587Banskobystrický_samosprávny6038 SGWaAP
0.588županská422 SGWaAP
0.597župný14449 SGWaAP
0.603primátorská2830 SGWaAP
0.614samospráva315643 SGWaAP
0.619Župný4238 SGWaAP
0.619eurovoľby8999 SGWaAP
0.624banskobystrický_samosprávny8600 SGWaAP
0.625parlamentná_voľba66216 SGWaAP
0.625žilinská_župa1948 SGWaAP
0.629Marian_Kotleba8379 SGWaAP
0.631marcová_parlamentná1420 SGWaAP
0.634trenčiansky_samosprávny8475 SGWaAP
0.638novembrová_komunálna1701 SGWaAP
0.643Trnavský_samosprávny14413 SGWaAP