Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000žoldnierska664 SGWaAP
0.409žoldnier12043 SGWaAP
0.502armáda317169 SGWaAP
0.525žoldnierske401 SGWaAP
0.538dobyvačná1137 SGWaAP
0.538lúpežná777 SGWaAP
0.542légia13550 SGWaAP
0.547gerilová557 SGWaAP
0.559ozbrojená22783 SGWaAP
0.577nepriateľská19810 SGWaAP
0.585imperiálna2833 SGWaAP
0.587gerila1246 SGWaAP
0.593polovojenská3590 SGWaAP
0.594dobyvateľská534 SGWaAP
0.596kavaléria1462 SGWaAP
0.596výzvedná1931 SGWaAP
0.597križiacka1359 SGWaAP
0.599pechota8675 SGWaAP
0.602armádna7908 SGWaAP
0.602milícia10343 SGWaAP
0.603domobrana5089 SGWaAP
0.604bojová56365 SGWaAP
0.605vojsko112561 SGWaAP
0.608mnohonárodná1419 SGWaAP
0.617hrdlorez2231 SGWaAP
0.618vojenská243247 SGWaAP
0.623vycvičená2546 SGWaAP
0.629militaristická594 SGWaAP
0.629križiacke950 SGWaAP
0.631eskadra1919 SGWaAP
0.631imperialistická2821 SGWaAP
0.632okupačná5266 SGWaAP
0.632svetovládna416 SGWaAP
0.634oslobodzovacia1027 SGWaAP
0.634horda12388 SGWaAP
0.635cudzinecká_légia1264 SGWaAP
0.635janičiar1822 SGWaAP
0.638vojenské_ťaženie1494 SGWaAP
0.638vzbúrenec7513 SGWaAP
0.639vojnové_ťaženie814 SGWaAP
0.640diverzná1243 SGWaAP
0.645obrnená2525 SGWaAP
0.647polovojenský724 SGWaAP
0.648odbojná664 SGWaAP