Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000žoldnierska664 SGWaAP
0.409žoldnier12043 SGWaAP
0.502armáda317169 SGWaAP
0.525žoldnierske401 SGWaAP
0.538dobyvačná1137 SGWaAP
0.538lúpežná777 SGWaAP
0.542légia13550 SGWaAP
0.547gerilová557 SGWaAP
0.559ozbrojená22783 SGWaAP
0.577nepriateľská19810 SGWaAP
0.585imperiálna2833 SGWaAP
0.587gerila1246 SGWaAP
0.593polovojenská3590 SGWaAP
0.594dobyvateľská534 SGWaAP
0.596kavaléria1462 SGWaAP
0.596výzvedná1931 SGWaAP
0.597križiacka1359 SGWaAP
0.599pechota8675 SGWaAP
0.602armádna7908 SGWaAP
0.602milícia10343 SGWaAP
0.603domobrana5089 SGWaAP
0.604bojová56365 SGWaAP
0.605vojsko112561 SGWaAP
0.608mnohonárodná1419 SGWaAP