Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000žoldnier12043 SGWaAP
0.388hrdlorez2231 SGWaAP
0.409žoldnierska664 SGWaAP
0.476bandita12520 SGWaAP
0.484janičiar1822 SGWaAP
0.494vzbúrenec7513 SGWaAP
0.507vojak439194 SGWaAP
0.514batalión1905 SGWaAP
0.529žoldnierske401 SGWaAP
0.533zajatec24281 SGWaAP
0.534bojovník122235 SGWaAP
0.550dezertér2212 SGWaAP
0.556špeh2186 SGWaAP
0.558horda12388 SGWaAP
0.568rebel25659 SGWaAP
0.569otrokár4337 SGWaAP
0.570rytier56860 SGWaAP
0.579bojachtivý448 SGWaAP
0.588vojsko112561 SGWaAP
0.588verbovať2782 SGWaAP
0.590žold2476 SGWaAP