Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000žobrák22698 SGWaAP
0.389bedár4960 SGWaAP
0.462tulák12025 SGWaAP
0.499pocestný5205 SGWaAP
0.528vandrovník644 SGWaAP
0.537chudobný145488 SGWaAP
0.546otrhaný2947 SGWaAP
0.547žobráčka1403 SGWaAP
0.551cigán16895 SGWaAP
0.552úbožiak8766 SGWaAP
0.557vandrák998 SGWaAP
0.558bezdomovec72894 SGWaAP
0.566žobrať8438 SGWaAP
0.571boháč22731 SGWaAP
0.574pocestný1826 SGWaAP
0.584sedliak27222 SGWaAP
0.585cigáň12559 SGWaAP
0.590potulný4827 SGWaAP
0.596žobrácky731 SGWaAP
0.596zbojník23566 SGWaAP
0.597almužna9819 SGWaAP
0.601žobrácka1735 SGWaAP
0.604opilec11158 SGWaAP
0.607niktoš2325 SGWaAP