Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000živelná_pohroma10872 SGWaAP
0.206živelná_katastrofa1413 SGWaAP
0.273prírodná_katastrofa14513 SGWaAP
0.492povodeň85562 SGWaAP
0.557nepredvídaná5492 SGWaAP
0.585snehová_kalamita3998 SGWaAP
0.592havária75186 SGWaAP
0.608požiar205728 SGWaAP
0.610krupobitie7135 SGWaAP
0.616živelná6057 SGWaAP
0.616veterná_smršť3550 SGWaAP
0.619ničivá_povodeň1277 SGWaAP
0.627neúroda2459 SGWaAP
0.651víchrica19296 SGWaAP
0.653zosuv_pôda8648 SGWaAP
0.661katastrofa113090 SGWaAP
0.663povodňová11619 SGWaAP
0.665prívalový_dážď5479 SGWaAP
0.667katastrofická4955 SGWaAP
0.667zemetrasenie63101 SGWaAP
0.667pohroma27129 SGWaAP
0.670havarijná6957 SGWaAP
0.684hasenie_požiar3699 SGWaAP