Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000živelná_katastrofa1413 SGWaAP
0.206živelná_pohroma10872 SGWaAP
0.245prírodná_katastrofa14513 SGWaAP
0.536povodeň85562 SGWaAP
0.564ničivá_povodeň1277 SGWaAP
0.581katastrofa113090 SGWaAP
0.596snehová_kalamita3998 SGWaAP
0.610katastrofická4955 SGWaAP
0.612zemetrasenie63101 SGWaAP
0.616havária75186 SGWaAP
0.617cunami6514 SGWaAP
0.619veterná_smršť3550 SGWaAP
0.630nepredvídaná5492 SGWaAP
0.642požiar205728 SGWaAP
0.648hladomor10272 SGWaAP
0.649záplava60985 SGWaAP
0.653zosuv_pôda8648 SGWaAP
0.658pohroma27129 SGWaAP
0.662tsunami6193 SGWaAP
0.662vojnový_konflikt10783 SGWaAP
0.663ničivá11577 SGWaAP
0.667víchrica19296 SGWaAP
0.673živelná6057 SGWaAP
0.674ničivé_zemetrasenie3372 SGWaAP