Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000žitavská1052 SGWaAP
0.229Žitavský1182 SGWaAP
0.535Vinohradnícky934 SGWaAP
0.551karpatská9751 SGWaAP
0.560Ipeľský1721 SGWaAP
0.576ipeľská1106 SGWaAP
0.586vinohradnícka12559 SGWaAP
0.591Poľný1885 SGWaAP
0.592hronská1789 SGWaAP
0.603slatinská687 SGWaAP
0.603viničná1533 SGWaAP
0.609Inovecký620 SGWaAP
0.613Novozámocký1905 SGWaAP
0.613Žitava17971 SGWaAP
0.615malokarpatská3788 SGWaAP
0.616Lučenský414 SGWaAP
0.619Podunajský2340 SGWaAP
0.623pohronská1079 SGWaAP
0.623Hronský6618 SGWaAP
0.624Rybník3287 SGWaAP
0.626Malokarpatský5863 SGWaAP