Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000žilinský_samosprávny22051 SGWaAP
0.037Žilinský_samosprávny11082 SGWaAP
0.153ŽSK29539 SGWaAP
0.221trenčiansky_samosprávny8475 SGWaAP
0.260Trenčiansky_samosprávny7105 SGWaAP
0.276prešovský_samosprávny18042 SGWaAP
0.309nitriansky_samosprávny15993 SGWaAP
0.325banskobystrický_samosprávny8600 SGWaAP
0.345Banskobystrický_samosprávny6038 SGWaAP
0.358žilinská_župa1948 SGWaAP
0.368Košický_samosprávny7711 SGWaAP
0.374Juraj_Blanár5201 SGWaAP
0.379Trnavský_samosprávny14413 SGWaAP
0.395PSK26276 SGWaAP
0.402Juraj_blanár6232 SGWaAP
0.443samosprávny_kraj62398 SGWaAP
0.446Bratislavský_samosprávny16201 SGWaAP
0.490kraj697728 SGWaAP
0.501zriaďovateľská_pôsobnosť22678 SGWaAP