Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000židovstvo9482 SGWaAP
0.262judaizmus11119 SGWaAP
0.310kresťanstvo112019 SGWaAP
0.410pohanstvo5012 SGWaAP
0.413katolicizmus10809 SGWaAP
0.442náboženstvo212593 SGWaAP
0.443sionizmus4004 SGWaAP
0.446židovské17950 SGWaAP
0.464kresťanské38118 SGWaAP
0.474žid65420 SGWaAP
0.475pohanské_náboženstvo897 SGWaAP
0.478pravoslávie4171 SGWaAP
0.485islam66773 SGWaAP
0.485ortodoxné1539 SGWaAP
0.487Kresťanstvo2107 SGWaAP
0.494slobodomurárstvo3918 SGWaAP
0.496protestantizmus4455 SGWaAP
0.506monoteizmus1881 SGWaAP
0.514monoteistické_náboženstvo1303 SGWaAP
0.520sionistické930 SGWaAP
0.522Žid151777 SGWaAP
0.523katolíctvo451 SGWaAP
0.526gnosticizmus1181 SGWaAP
0.528židovská74011 SGWaAP