Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000židovské_obyvateľstvo3050 SGWaAP
0.416Žid151777 SGWaAP
0.430deportácia13952 SGWaAP
0.442deportácia_Žid1893 SGWaAP
0.487represálie4171 SGWaAP
0.517okupované_územie3801 SGWaAP
0.523žid65420 SGWaAP
0.535perzekúcia7796 SGWaAP
0.543arizácia3056 SGWaAP
0.544židovské_geto688 SGWaAP
0.549ľudácky_režim1259 SGWaAP
0.552pogrom4103 SGWaAP
0.554okupácia28497 SGWaAP
0.559civilné_obyvateľstvo8195 SGWaAP
0.561židovská74011 SGWaAP
0.562nacistická_okupácia1031 SGWaAP
0.566vyhladzovací_tábor3205 SGWaAP
0.570okupované3688 SGWaAP
0.571karpatský_Nemec2413 SGWaAP
0.576vysťahovalectvo4104 SGWaAP
0.579majoritné_obyvateľstvo1583 SGWaAP
0.582holokaust40944 SGWaAP
0.586sudetský_Nemec2160 SGWaAP
0.587židovstvo9482 SGWaAP
0.593židovský82458 SGWaAP
0.596nacistické3644 SGWaAP
0.598nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.600židovské17950 SGWaAP
0.602povstanie74043 SGWaAP
0.606obyvateľstvo261203 SGWaAP
0.607väčšinové_obyvateľstvo1559 SGWaAP
0.608nacista32919 SGWaAP
0.610osmanský_Turek652 SGWaAP
0.611fašistické5633 SGWaAP
0.614koncentračný_tábor32362 SGWaAP
0.616maďarizácia6848 SGWaAP
0.616okupačné_vojsko2009 SGWaAP
0.616národnostný_útlak1043 SGWaAP