Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000židovské_obyvateľstvo3050 SGWaAP
0.416Žid151777 SGWaAP
0.430deportácia13952 SGWaAP
0.442deportácia_Žid1893 SGWaAP
0.487represálie4171 SGWaAP
0.517okupované_územie3801 SGWaAP
0.523žid65420 SGWaAP
0.535perzekúcia7796 SGWaAP
0.543arizácia3056 SGWaAP
0.544židovské_geto688 SGWaAP
0.549ľudácky_režim1259 SGWaAP
0.552pogrom4103 SGWaAP
0.554okupácia28497 SGWaAP
0.559civilné_obyvateľstvo8195 SGWaAP
0.561židovská74011 SGWaAP
0.562nacistická_okupácia1031 SGWaAP
0.566vyhladzovací_tábor3205 SGWaAP
0.570okupované3688 SGWaAP
0.571karpatský_Nemec2413 SGWaAP