Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000židovské_geto688 SGWaAP
0.437varšavské_geto683 SGWaAP
0.544židovské_obyvateľstvo3050 SGWaAP
0.572koncentračný_tábor32362 SGWaAP
0.572vyhladzovací_tábor3205 SGWaAP
0.584nacistická_okupácia1031 SGWaAP
0.593nacistický_koncentračný1672 SGWaAP
0.610okupované3688 SGWaAP
0.620Osvienčim17526 SGWaAP
0.633židovské17950 SGWaAP
0.638varšavské_povstanie608 SGWaAP
0.639židovská74011 SGWaAP
0.647osvienčimský639 SGWaAP