Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000židovská_náboženská6581 SGWaAP
0.534Židovský3460 SGWaAP
0.536evanjelická_cirkev17314 SGWaAP
0.564augsburské_vyznanie4027 SGWaAP
0.572židovská74011 SGWaAP
0.622rímskokatolícka_cirkev12272 SGWaAP
0.644rabín20298 SGWaAP
0.657Ekumenický1885 SGWaAP
0.659zväz_protifašistický5877 SGWaAP
0.659Rímskokatolícky3696 SGWaAP
0.663rímskokatolícka6333 SGWaAP
0.665gréckokatolícka_cirkev9270 SGWaAP
0.669Pravoslávny_cirkev3619 SGWaAP
0.670evanjelická21060 SGWaAP
0.677rímskokatolícka_farnosť1770 SGWaAP
0.677luteránsky2586 SGWaAP