Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000žid65420 SGWaAP
0.125Žid151777 SGWaAP
0.387židovský82458 SGWaAP
0.405mohamedán3468 SGWaAP
0.426sionista5471 SGWaAP
0.436kresťan253031 SGWaAP
0.450katolík82214 SGWaAP
0.464moslim74254 SGWaAP
0.474židovstvo9482 SGWaAP
0.477protestant17006 SGWaAP
0.478judaista527 SGWaAP
0.479nacista32919 SGWaAP
0.481žid931 SGWaAP
0.486pohan25230 SGWaAP
0.518kolaborant5109 SGWaAP
0.520neverec2613 SGWaAP
0.523židovské_obyvateľstvo3050 SGWaAP
0.525luterán5064 SGWaAP