Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000žiarsky7735 SGWaAP
0.300prievidzský15522 SGWaAP
0.325lučenecký3535 SGWaAP
0.361levický10858 SGWaAP
0.368rimavskosobotský4490 SGWaAP
0.389považskobystrický3488 SGWaAP
0.399púchovský5352 SGWaAP
0.400dolnokubínsky2686 SGWaAP
0.401brezniansky3693 SGWaAP
0.407šaliansky6405 SGWaAP
0.410bánovský2782 SGWaAP
0.413novozámocký8477 SGWaAP
0.429topoľčiansky12082 SGWaAP
0.434stropkovský3811 SGWaAP
0.445malacký4419 SGWaAP
0.447piešťanský12424 SGWaAP
0.448lučenský1192 SGWaAP
0.463humenský13700 SGWaAP
0.463pezinský6912 SGWaAP
0.463krupinský1660 SGWaAP
0.466michalovský14707 SGWaAP
0.469novomestský4073 SGWaAP
0.470martinský26472 SGWaAP
0.476novoveský1036 SGWaAP
0.486banskobystrický49085 SGWaAP