Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000žiarový_hrob787 SGWaAP
0.285žiarové_pohrebisko471 SGWaAP
0.353lužická_kultúra1573 SGWaAP
0.396popolnicové_pole740 SGWaAP
0.401bukovohorská630 SGWaAP
0.404halštatská1153 SGWaAP
0.446neolitické680 SGWaAP
0.447kyjatická736 SGWaAP
0.455mohylová437 SGWaAP
0.468kostrový_pozostatok1247 SGWaAP
0.473eneolit1698 SGWaAP
0.479praveké_osídlenie512 SGWaAP
0.481archeologický_nález11565 SGWaAP
0.500keltská_minca929 SGWaAP
0.501pohrebný_rítus501 SGWaAP
0.502kostrový2982 SGWaAP
0.506slovanské_osídlenie1174 SGWaAP