Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000žiarové_pohrebisko471 SGWaAP
0.285žiarový_hrob787 SGWaAP
0.316lužická_kultúra1573 SGWaAP
0.320halštatská1153 SGWaAP
0.338bukovohorská630 SGWaAP
0.370popolnicové_pole740 SGWaAP
0.373neolitické680 SGWaAP
0.412praveké_osídlenie512 SGWaAP
0.415kyjatická736 SGWaAP
0.432mohylová437 SGWaAP
0.452eneolit1698 SGWaAP
0.509slovanské_osídlenie1174 SGWaAP
0.511keltská_minca929 SGWaAP
0.516hradisko17987 SGWaAP
0.521neolit3979 SGWaAP
0.522včasný_stredovek1231 SGWaAP