Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000žiarlivosť26105 SGWaAP
0.380závisť36213 SGWaAP
0.381pomstychtivosť1822 SGWaAP
0.389chorobná_žiarlivosť499 SGWaAP
0.402panovačnosť1268 SGWaAP
0.423zatrpknutosť3851 SGWaAP
0.441sebeckosť3270 SGWaAP
0.444neláska2811 SGWaAP
0.448podozrievavosť2475 SGWaAP
0.452zlosť46363 SGWaAP
0.464žiarlivá3371 SGWaAP
0.473samoľúbosť4704 SGWaAP
0.476hnev130034 SGWaAP
0.477nevera38028 SGWaAP
0.484nevraživosť12060 SGWaAP
0.487zlomyseľnosť5174 SGWaAP
0.491nenávisť113468 SGWaAP
0.497hanblivosť3274 SGWaAP
0.499žiadostivosť11285 SGWaAP
0.500netrpezlivosť7928 SGWaAP
0.504sebaľútosť5370 SGWaAP
0.506lakomosť2032 SGWaAP
0.507vášnivosť1153 SGWaAP