Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000žiacka16602 SGWaAP
0.463žiacky14449 SGWaAP
0.519Žiacky1090 SGWaAP
0.525žiacke2455 SGWaAP
0.568žiak1421407 SGWaAP
0.573školská170391 SGWaAP
0.596mládežnícka39503 SGWaAP
0.604recitačná983 SGWaAP
0.616žiačka93442 SGWaAP
0.616celoškolská1274 SGWaAP
0.619dorastenecká5588 SGWaAP
0.633stredoškolská10749 SGWaAP
0.638seniorská11179 SGWaAP
0.639súťažná83278 SGWaAP
0.645žiacke_družstvo1829 SGWaAP
0.646šachová11033 SGWaAP
0.652výtvarná102471 SGWaAP
0.654celoslovenská55453 SGWaAP
0.657žiacka_školská3240 SGWaAP
0.661ôsmak7960 SGWaAP
0.663kadetská1816 SGWaAP
0.670mládežník11451 SGWaAP
0.675mimoškolská14143 SGWaAP
0.676šiestak6485 SGWaAP