Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ženská_spevácka3199 SGWaAP
0.103mužská_spevácka2071 SGWaAP
0.272folklórna29896 SGWaAP
0.274Folklórny_súbor2785 SGWaAP
0.293folklórny_súbor40379 SGWaAP
0.320dedinská_folklórna846 SGWaAP
0.340Spevácky1251 SGWaAP
0.344detský_folklórny14411 SGWaAP
0.385Dychový_hudba1106 SGWaAP
0.393Folklórny2786 SGWaAP
0.401cimbalová_muzika1243 SGWaAP
0.429spevokol18551 SGWaAP
0.430spevácky_zbor27341 SGWaAP
0.443FS27773 SGWaAP
0.444cimbalová1681 SGWaAP