Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ženino1377 SGWaAP
0.237mužovo2435 SGWaAP
0.342chlapcovo1795 SGWaAP
0.401manželkino923 SGWaAP
0.416bratovo1516 SGWaAP
0.425dcérino1091 SGWaAP
0.451synovo2074 SGWaAP
0.451sestrino1150 SGWaAP
0.454matkino5656 SGWaAP
0.480manželovo2513 SGWaAP
0.496Evino731 SGWaAP
0.506otcovo8833 SGWaAP
0.527mamino3700 SGWaAP
0.531ženin2089 SGWaAP
0.534Jozefovo753 SGWaAP
0.551ženina2800 SGWaAP
0.556niečie1107 SGWaAP
0.564roztúžené552 SGWaAP
0.576mužova5380 SGWaAP